• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

AUTOCAD 2D

AutoCAD 2D (DraftSight)

Dibuix Tècnic amb programari lliure

Aquest curs subvencionat serveix de punt de partida per al dibuix tècnic 2D assistit per ordinador CAD (Computer-Aided Design).

El software a utilitzar durant el curs és el DraftSight, que posseeix totes les eines de dibuix i edició de l’AutoCAD però sense pagar una autèntica fortuna per una llicència.

Fitxa tècnica

Codi
IFCD137-2018

Descripció
Autocad 2D

Àmbit Sectorial
Aplicacions informàtiques

Família Professional
Informàtica i comunicació

Àrea Professional
Desenvolupament

Durada
40 hores

Objectius

 • – Identificar les eines de les quals disposa AutoCAD (DraftSight) per millorar el disseny assistit per ordinador en 2 dimensions.
 • – Conèixer els detalls de l’eina i totes les seves opcions de funcionament tal com queden descrits en els continguts presentats a continuació.
 • – Conèixer els mètodes de dibuix assistit per ordinador, gestió de dibuixos, treball amb objectes, ordres de visualització, extracció d’informació, propietats dels objectes, treball amb textos, ombrejat d’àrees, blocs i atributs, referències externes, acotament i impressió.

Continguts del curs

1.- Introducció a un sistema CAD
1.1.- Interfície de l’aplicació i entorn de treball
1.2.- Personalització e la barra d’estat
1.3.- Tipus de Fitxers. Fitxer de treball, plantilles i fitxers d’intercanvi
2.- Procediments per a l’entrada d’ordres
2.1.- Línia de comanament
2.2.- Comanaments i Variables de sistema
2.3.- Quadres de diàleg
2.4.- Paletes
3.- Utilitats i ordres d’ajuda al dibuix
3.1.- Encuadre
3.2.- Visualització: Zoom, tipus de zoom i Vistes amb nom
3.3.- Mètodes de Selecció d’objectes
3.4.- Reixeta, forçar el cursor, Referència a objectes, “Rastreo a Referencia a objetos”
4.- Sistemes de coordenades
4.1.- Símbols del sistemes de coordenades
4.2.- Conceptes bàsics: SCU i SCP
4.3.- Coordenades Cartesianes i Coordenades Polars
4.4.- Ajudes al dibuix associades amb les coordenades: ORTHO, RASTREO POLAR
4.5.- Entrada dinàmica de coordenades
5.- Control de capes i tipus de línia
5.1.- Concepte de capa
5.2.- Paràmetres d’una capa: nom, color, tipus de línia, i gruix de línia
5.3.- Estats d’una capa: activa, desactiva, inutilitzada, reutilitzada, bloquejada i desbloquejada
5.4.- Filtres de capa: filtre de grup i filtre de propietats
5.5.- Administrador d’estats de capa
5.6.- Tipus de línia i escala de tipus de ràpid
5.7.- Reutilitzar capes: DesignCenter: El contingut intern d’un fitxer dwg
6.- Ordres de dibuix
6.1.- Ordres bàsiques de dibuix: Línia, Rectangle, Polígon. Cercle, Arc, punt
6.2.- Dibuix i edició de polilínies 2D. Polilínies amb gruix
6.3.- Regió i Contorn
6.4.- Spline
6.5.- Ombrejat, Degradat i hèlix
6.6.- Propietats dels objectes, Punts de pinçament i operacions amb entitats
7.- Ordres d’edició
7.1.- Ordres bàsiques d’edició: esborrar, desplaçar, copiar, desfase i girar
7.2.- Longitud, retallar, allargar, partir, estirar, escalar, xamfrà i entroncament
7.3.- Simetria, matriu i descomposar
7.4.- Dividir i graduar
7.5.- Ajuntar, partir i Alinear
8.- Blocs i atributs
8.1.- Avantatges de treballar amb blocs
8.2.- Creació i inserció simple de blocs
8.3.- Text i Atributs
8.4.- Edició de blocs
8.5.- Exportació de blocs i biblioteques de blocs
8.6.- Blocs dinàmics
9.- Acotació
9.1.- Estils de cota. Creació i personalització
9.2.- Acotació Anotativa
9.3.- Acotació lineal, alineada, angular, longitud d’arc, radi, diàmetre i coordenada
9.4.- Acotació continuada i linea de base
9.5.- Comanaments d’edició de cotes
9.6.- Acotació ràpida
9.7.- Edició dels paràmetres d’una cota
9.8.- Directriu. Estils de directriu
10.- Imprimir
10.1.- Presentacions: Configuració i creació
10.2.- Visualització i impressió: espai model i espai presentació
10.3.- Creació de finestres en els espais model i paper
10.4.- Ajustament a escales normatives
10.5.- Inserció del Caixetí
10.6.- Traçar

Requisits d'accès

 • – DNI en vigor
 • – Última nòmina, rebut d’autònom o DARDO

Temps fins inici

13Dies 10Hores 16Minuts 03Segons

Formulari de pre-inscripció
Desocupat/daTreballador/aAutònom/aAwesome Image

 • Tots els nostres cursos tenen places limitades i per ordre d'inscripció.

Informació del Curs

 • Dirigit a
  Treballadors, Autònoms i Desocupats
 • Dates
  del 04/03/19 al 16/04/19

  [40 hores]

 • Horari
  dilluns, dimarts i dijous

  de 20:00 a 22:00

 • Ubicació
  Microdelta Soft, c. Amèrica 35