• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

Curs d'Emprenedoria

Emprenedoria

Porta el teu negoci al següent nivell!

Aquest curs té com a objectiu enfortir les capacitats de gestió de petits i mitjans empresaris, i persones interessades en emprendre. Et convidem a aprofundir sobre el que es requereix per ser un empresari exitós i a aprendre bones pràctiques en direcció d'empreses que permetin crear valor al client.

T’ajudarà també a comprendre les principals decisions financeres que enfronta l'empresa, la comptabilitat i la seva utilitat per a la gestió i control del negoci; així mateix, coneixeràs les claus per seleccionar i dirigir persones i equips, procurant la seva major productivitat i desenvolupament humà integral.

Objectius

 • – Proporcionar al treballador coneixements i habilitats en relació al marc jurídic, econòmic i financer i de gestió de persones.
 • – Dotar al treballador de les eines necessàries per elaborar el seu propi pla d'empresa.

Continguts del curs

1. Àrea d’escenari juridic-legal

1.1. L’escenari jurídic de l’emprenedor-empresari, emprenedor i empresa
1.2. L’emprenedor una persona física i / o jurídica. Les relacions a la societat mercantil (socis), mandat i representació
1.3. El censat de l’empresa als arxius públics: CIF, inscripció registral, REA, etc
1.4. Empreses comercials, industrials i productives
1.5. Formació i assessorament de l’emprenedor
1.6. Els actors de l’escenari empresarial: Treballadors, clients, proveïdors i recaptadors
1.7. El proveïdor privilegiat: L'entitat de crèdit i l’asseguradora
1.8. L’empresari, col·laborador obligatori de l ‘administració; Les lleis coercitives per a l’emprenedor
1.9. L’emprenedor i els conflictes: Actor, demandat, perjudicat, imputat, infractor, executat, morosos, concursat, fallida, condemnat
1.10. La contractació mercantil, els instruments de cobrament i pagament
1.11. La propietat, la investigació i la innovació
1.12. La prova dels actes,l’albarà, el fax i el correu electrònic
1.13. Els plets civils, penals i dministratius
1.14. El mercat internacional

2. Àrea econòmic-financera

2.1. La idea de visió dins del desenvolupament de qualsevol negoci
2.2. Anàlisi situacional previ: DAFO
2.3. Què és una dependència financera? Capital propi versus capital aliè; definició d’apalancament financer
2.4. Recursos mínims, necessaris i suficients: La definició del fons de maniobra econòmic
2.5. Negociació global amb els proveïdors del finançament alié: Tipus d’interès, garanties , compensacions, revisió de les condicions, fórmula: jo guanyo-tu guanyes
2.6. Breu comentari sobre anàlisi qualitatiu de l’empresa i el nou empresari
2.7. Estructura econòmica d’un empresari individual
2.8. Estructura econòmica d’un empresari societari: S.A., S.L.
2.9. Definició i anàlisi d’un balanç d’una empresa
2.10. Definició i anàlisi del compte de pèrdues i guanys d’una empresa i del resultat empresarial
2.11. Normes mercantils i comptables que afecten als empresaris
2.12. Individuals i societaris. Referència al pla general de comptabilitat, seguiment se la comptabilitat d’una empresa
2.13. Les figures impositives més importants en relació a l’activitat econòmica d’un empresari: IRPF, I.V.A., Impost Sobre Societats. Opcions de funcionament fiscal
2.14. El pla d’ empresa: Supòsit pràctic
2.15. Què és un pla d’ empresa?
2.16. Per què serveix un pla d’ empresa?
2.17. Com es confecciona un pla d’empresa?
2.18. Esquema i desenvolupament d’un pla d’empresa: Exercici per grups a comentar entre tots els alumnes

3. Àrea de gestió de persones

3.1. Competències emocionals
3.2. Posicionament al context actual
3.3. Estils de lideratge
3.4. La comunicació eficaç
3.5. L’assertivitat
3.6. Teories de la motivació
3.7. Automotivació
3.8. La gestió del temps
3.9. Establint prioritats

Requisits d'accès

– Tenir el DNI en vigor.

– Presentar la última nòmina o rebut d'autònom.

– Emplenar la fitxa d'inscripció.

Temps restant

Formulari de pre-inscripció
Desocupat/daTreballador/aAutònom/aTemps fins inici

-27Dies -9Hores -16Minuts -51Segons

Awesome Image

 • Tots els nostres cursos tenen places limitades i per ordre d'inscricpió.

Informació del Curs

 • Dirigit a
  Treballadors, Autònoms i Desocupats
 • Dates
  del 06/11/18 al 27/11/18

  [30 hores]

 • Horari
  de dilluns a divendres

  de 09:00 a 12:00

 • Ubicació
  Microdelta Soft, c. Amèrica 35