Una línia verda sobre fons blanc.

Política De Qualitat

Política De Qualitat

La gestió de la qualitat és un factor essencial per a l’èxit del nostre centre de formació. Totes i cadascuna de les persones de l’organització són necessàries i estan implicades en el seu seguiment.

La Direcció de Microdelta Soft, SL es compromet a complir les necessitats i expectatives de les parts interessades pertinents seguint les següents línies estratègiques:

  • Disposar d’una variada oferta formativa.
  • Millorar contínuament els serveis de formació i del sistema de gestió de qualitat
  • Motivar els alumnes per garantir l’assistència i l’aprenentatge.
  • Implicar els professors en la millora de la gestió del centre.
  • Vetllar per la satisfacció de les parts interessades
  • Complir estricte dels requisits aplicables

El Sistema de Qualitat de Microdelta Soft, SL és una responsabilitat de tota l’empresa, està liderada per Direcció i el seu compliment es considera objectiu prioritari.

Signat

Santiago Roselló Chavarria 
Direcció
10-01-2018
Skip to content