• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

ANALÍTICA WEB I PLA DE MÀRQUETING DIGITAL (TELEFORMACIÓ)

Analítica Web i pla de màrqueting digital

Forma't en una professió amb molt de futur!

La teva empresa encara no la pots trobar a Google? Vols millorar la teva presència a Internet? Et donem totes les eines per digitalitzar el teu negoci i que no perdis oportunitats de negoci. Aprendrem a mesurar i analitzar les teves accions en xarxes socials, SEO, SEM, e-mail marketing, a crear un Pla de Marketing on saber marcar uns objectius i una planificació per assolir-los, i a com tenir una presència exitosa a la web.

Fitxa tècnica

Codi
COMM122-2018

Descripció
Analítica web i pla de màrqueting digital

Àmbit Sectorial
Competències transversals

Família Professional
Comerç i màrqueting

Àrea Professional
Màrqueting i Relacions públiques

Durada
50 hores

Modalitat
Subvencionat Teleformació

Objectius

Objectius generals:

 • – Aprendre a mesurar resultats de Màrqueting Digital: accions en xarxes socials, SEO, SEM, mail Màrqueting.
 • – Aprendre a fixar i aconseguir objectius SMART en Màrqueting Digital.
 • – Entendre el valor de les KPI i la seva aplicació en projectes Digitals.

Objectius específics:

 • – Conèixer i saber aplicar les eines d'analítica web.
 • – Entendre la importància de les mètriques per a l'èxit en entorns digitals.
 • – Entendre com funciona un projecte Web i a treure-li partit.
 • – Fixar els objectius d'un projecte Online i portar un seguiment dels mateixos.
 • – Gestionar el nostre blog, web, anuncis i xarxes socials de manera més eficient.
 • – Aprendre a analitzar i buscar casos d'èxit Online, analitzar altres projectes online i el seu posterior impacte.
 • – Aprendre a crear i aplicar un Pla de Màrqueting Digital mitjançant tècniques d'Analítica Web.

Continguts del curs

1. Fixar els objectius d'un projecte Online: Acquisition, engagement, conversion, loyalty.

2. Sense analítica estem Cecs

3. El mètode Lean: Fail fast, fail cheap.

4. El Pla de Màrqueting Digital
• Auditoria
• Estudi de la competència
• Anàlisi DAFO
• Anàlisi de l'Audiència
• Fixar Objectius: SMART goals i KPI
• Tècniques de Màrqueting Digital a curt, mitjà i llarg termini
• Fixar un calendari d'implementació
• Fixar un pressupost
• Avaluar el Pla de Màrqueting Digital

5. Analítica Web aplicada a Xarxes Socials.

6. Analítica Web aplicada a Botigues Virtuals

7. Analítica Web aplicada a projectes SEO

8. Eines per a analitzar: connectar WordPress amb Google Analytics i Webmasters, connectar WordPress amb MailChimp / Hootsuite / Facebook Insights / Twitter Analytics / Instagram Analytics / LinkedIn

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:

 •   – Dones
 •   – Persones amb discapacitat.
 •   – Víctimes de violència de gènere
 •   – Treballadors de pimes.
 •   – Treballadors amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
 •   – Majors de 45 anys.

NOTA: No hi ha cap plaça disponible per a treballadors de l'Administració Pública.
Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Important: Per la reserva final de la plaça s'ha d'entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor
 •   – Última nòmina, rebut d'autònom o DARDO

Drets i Compromisos

Drets de l'alumnat d'aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

Temps fins inici

-386Dies -21Hores -6Minuts -59Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 01/09/22 al 24/11/22
  • Durada
   50 hores
  • Horari
   Lliure
  • Modalitat
   Teleformació
  • Lloc
   Campus Virtual
  • Formador/a
   per concretar
  • Subvencionat per