• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

DIBUIX TÈCNIC CAD 2D

Dibuix assistit per ordinador (Draftsight)

Dibuix Tècnic amb programari lliure

Aquest curs subvencionat serveix de punt de partida per al dibuix tècnic 2D assistit per ordinador CAD (Computer-Aided Design).

El software a utilitzar durant el curs és el LibreCAD, que posseeix totes les eines de dibuix i edició de l’AutoCAD però sense pagar una autèntica fortuna per una llicència.

Fitxa tècnica

Codi
IFCD137-2018

Descripció
Autocad 2D

Àmbit Sectorial
Aplicacions informàtiques

Família Professional
Informàtica i comunicació

Àrea Professional
Desenvolupament

Durada
40 hores

Modalitat
Subvencionat presencial

Objectius

 • – Identificar les eines de les quals disposa AutoCAD (DraftSight) per millorar el disseny assistit per ordinador en 2 dimensions.
 • – Conèixer els detalls de l’eina i totes les seves opcions de funcionament tal com queden descrits en els continguts presentats a continuació.
 • – Conèixer els mètodes de dibuix assistit per ordinador, gestió de dibuixos, treball amb objectes, ordres de visualització, extracció d’informació, propietats dels objectes, treball amb textos, ombrejat d’àrees, blocs i atributs, referències externes, acotament i impressió.

Continguts del curs

1.- Introducció a un sistema CAD
1.1.- Interfície de l’aplicació i entorn de treball
1.2.- Personalització e la barra d’estat
1.3.- Tipus de Fitxers. Fitxer de treball, plantilles i fitxers d’intercanvi
2.- Procediments per a l’entrada d’ordres
2.1.- Línia de comanament
2.2.- Comanaments i Variables de sistema
2.3.- Quadres de diàleg
2.4.- Paletes
3.- Utilitats i ordres d’ajuda al dibuix
3.1.- Encuadre
3.2.- Visualització: Zoom, tipus de zoom i Vistes amb nom
3.3.- Mètodes de Selecció d’objectes
3.4.- Reixeta, forçar el cursor, Referència a objectes, “Rastreo a Referencia a objetos”
4.- Sistemes de coordenades
4.1.- Símbols del sistemes de coordenades
4.2.- Conceptes bàsics: SCU i SCP
4.3.- Coordenades Cartesianes i Coordenades Polars
4.4.- Ajudes al dibuix associades amb les coordenades: ORTHO, RASTREO POLAR
4.5.- Entrada dinàmica de coordenades
5.- Control de capes i tipus de línia
5.1.- Concepte de capa
5.2.- Paràmetres d’una capa: nom, color, tipus de línia, i gruix de línia
5.3.- Estats d’una capa: activa, desactiva, inutilitzada, reutilitzada, bloquejada i desbloquejada
5.4.- Filtres de capa: filtre de grup i filtre de propietats
5.5.- Administrador d’estats de capa
5.6.- Tipus de línia i escala de tipus de ràpid
5.7.- Reutilitzar capes: DesignCenter: El contingut intern d’un fitxer dwg
6.- Ordres de dibuix
6.1.- Ordres bàsiques de dibuix: Línia, Rectangle, Polígon. Cercle, Arc, punt
6.2.- Dibuix i edició de polilínies 2D. Polilínies amb gruix
6.3.- Regió i Contorn
6.4.- Spline
6.5.- Ombrejat, Degradat i hèlix
6.6.- Propietats dels objectes, Punts de pinçament i operacions amb entitats
7.- Ordres d’edició
7.1.- Ordres bàsiques d’edició: esborrar, desplaçar, copiar, desfase i girar
7.2.- Longitud, retallar, allargar, partir, estirar, escalar, xamfrà i entroncament
7.3.- Simetria, matriu i descomposar
7.4.- Dividir i graduar
7.5.- Ajuntar, partir i Alinear
8.- Blocs i atributs
8.1.- Avantatges de treballar amb blocs
8.2.- Creació i inserció simple de blocs
8.3.- Text i Atributs
8.4.- Edició de blocs
8.5.- Exportació de blocs i biblioteques de blocs
8.6.- Blocs dinàmics
9.- Acotació
9.1.- Estils de cota. Creació i personalització
9.2.- Acotació Anotativa
9.3.- Acotació lineal, alineada, angular, longitud d’arc, radi, diàmetre i coordenada
9.4.- Acotació continuada i linea de base
9.5.- Comanaments d’edició de cotes
9.6.- Acotació ràpida
9.7.- Edició dels paràmetres d’una cota
9.8.- Directriu. Estils de directriu
10.- Imprimir
10.1.- Presentacions: Configuració i creació
10.2.- Visualització i impressió: espai model i espai presentació
10.3.- Creació de finestres en els espais model i paper
10.4.- Ajustament a escales normatives
10.5.- Inserció del Caixetí
10.6.- Traçar

Requisits d'accès

 • – DNI en vigor
 • – Última nòmina, rebut d’autònom o DARDO

Temps fins inici

-1110Dies -20Hores -56Minuts -38Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  (NOTA) Tots els nostres cursos tenen places limitades i per ordre d'inscripció.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 07/09/20 al 22/10/20

   [40 hores]

  • Durada
  • Horari
   dilluns, dimarts i dijous

   de 20:00 a 22:00

  • Modalitat
  • Lloc
   Acadèmia Microdelta Soft

   c. Amèrica, 35 baixos

  • Formador/a
  • Subvencionat per