• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

CUINA VEGANA I CUINA PER A CELÍACS

Cuina vegana i cuina per a celíacs

Formació completa en cuina vegana!

La cuina vegana es caracteritza per no fer ús de cap producte d’origen animal. Pel seu baix contingut en grasses saturades i altres elements nocius per l’ésser humà, aquesta és una cuina sana i natural. Aquest curs de cuina vegana ofereix una nova dimensió de la cuina vegetal i saludable com a eix del nou paradigma alimentari.

Transforma’t en expert en cuina per a celíacs i explora totes les possibilitats d’aquesta cuina apassionant. De la mà d’una experta nutricionista, adquiriràs una muntanya de coneixements i trucs per a la cuina vegana a totes les seves variants. Comença el camí per ser un xef de la cuina vegana, una cuina que ofereix grans oportunitats de futur!

Fitxa tècnica

Codi
HOTR116 i HOTR114

Descripció
Cuina vegana i Cuina per a celíacs

Àmbit Sectorial
Turisme, hostaleria i joc

Família Professional
Hostaleria i turisme

Àrea Professional
Restauració

Durada
30 hores

Modalitat
Subvencionat Presencial

Objectius

Objectius generals:

 • – La cuina vegana es caracteritza per no fer ús de cap producte d’origen animal. Pel seu baix contingut en grasses saturades i altres elements nocius per l’ésser humà, aquesta és una cuina sana i natural.
 • – Donar informació sobre la celiaquia, resoldre dubtes i establir un protocol d’actuació.

Objectius específics:

 • – Ensenyar a presentar i elaborar productes sense gluten, així com plats de la dieta establerta.
 • – Aprendre a com evitar la contaminació creuada quan elaborem cuina sense gluten i amb gluten

Continguts del curs

1. Conceptes bàsics
1.1. Què és la celiaquia?
1.2. Informació sobre la intolerància
1.3. Com establir una dieta sense gluten

2. APPCC i Contaminació Creuada
2.1. Protocol d’actuació en Restauració

3. Elaboracions sense gluten
3.1. Presentació dels productes i la seva elaboració
3.2. Plats a partir de la dieta establerta
3.3. Elaboració, presentació i degustació

4. Caldos, fondos, sopes i cremes:
4.1. Demi glace de cigrons, fons vegetal, sopes asiàtiques i cremes de verdures dolces

5. Hortalisses, verdures i algues:
5.1. Coccions i talls per a potenciar al màxim les propietats organolèptiques i energètiques de les verdures

6. Arrossos i altres cereals integrals:
6.1. Arròs integral, quinoa, mill i blat sarraí

7. Proteïnes vegetals:
7.1. Seità, tofu, tempeh i llegums

8. Postres

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:

 •   – Dones
 •   – Persones amb discapacitat.
 •   – Víctimes de violència de gènere.
 •   – Persones treballadores de pimes.
 •   – Persones treballadores amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
 •   – Persones majors de 45 anys.

⚠ IMPORTANT: Per la reserva final de la plaça s’ha d’entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor.
 •   – Última nòmina (sencera), rebut d’autònom o DARDO.

Aquests documents serveixen per a que Pimec comprovi que A) l’alumne resideix a Catalunya, i B) l’empresa té activitat al territori català i aplica correctament la retenció per a Formació Professional.

NOTA: No hi ha cap plaça per a treballadors de l'Administració Pública.

Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Drets i Compromisos

Drets de l’alumnat d’aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

Temps fins inici

100Dies 06Hores 20Minuts 42Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació del Curs

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 15/03/23 al 10/05/23
  • Durada
   30 hores
  • Horari
   dimecres i divendres

   de 20:00 a 22:00

  • Modalitat
   Presencial
  • Ubicació
   Acadèmia Microdelta Soft

   c. Amèrica, 35 baixos

  • Formador/a
   Miriam Mulet

   Dietista-nutricionista col·legiada

  • Subvencionat per