• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

FOTOGRAFIA DIGITAL I TRACTAMENT D'IMATGE. NIVELL AVANÇAT

Fotografia digital i tractament d’imatge. Nivell avançat

Converteix-te en un crack de la fotografia!

Amb aquest curs subvencionat podràs passar al següent nivell i aprofundir en tots els recursos fotogràfics necessaris per fer fotografies amb qualitat professional.

Al llarg de les diferents lliçons s'estudien amb deteniment conceptes avançats i elements indispensables per al fotògraf avui dia. Recursos digitals, conceptes bàsics i avançats per fer fotografies de qualitat s'aborden en aquest curs que et permetrà diferenciar-te i distanciar-te dels altres fotògrafs alhora que aconsegueixes que les teves fotos tinguin la visibilitat que es mereixen.

Fitxa tècnica

Codi
IMST101

Descripció
Fotografia digital i tractament d'imatge. Nivell avançat

Àmbit Sectorial
Indústria

Família Professional
Imatge i so

Àrea Professional
Produccions fotogràfiques

Durada
40 hores

Modalitat
Subvencionat Presencial

Objectius

Objectius generals:

 • – Complementar i actualitzar la qualificació en les tècniques específiques de fotografia digital i tractament digital d' imatges a un nivell avançat.
 • – Utilitzar a un nivell avançat algun dels múltiples programes d'edició d'imatge que hi ha en el mercat.
 • – Conèixer les principals funcionalitats dels arxius digitals i els mètodes per a millorar-los.
 • – Conèixer la càmera amb profunditat.
 • – Conèixer la manera de treballar la llum a través d’una font lluminosa artificial.

Continguts del curs

1.Photoshop avançat.
  1.1 Com revelar una fotografia amb la càmera RAW de Photoshop.
  1.2 Com guardar una fotografia després del revelat en diferents formats.
  1.3 Les eines del Photoshop. (Corbes, Nivells, entre altres)
  1.4 Resolució de dubtes i preguntes sobre el temari.

2.Fotografia de llarga exposició.
  2.1 Fotografia de llarga exposició diürna.
  2.2 Fotografia de llarga exposició nocturna.
  2.3 Pràctiques a l’exterior

3.Flash
  3.1 Com funciona el Flash
  3.2 Mode de captura amb flash.
  3.3 Mode manual.
  3.4 Mode automàtic TTL.
  3.5 Flash en mode extern.
  3.6 Pràctiques

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:

 •   – Dones
 •   – Persones amb discapacitat.
 •   – Víctimes de violència de gènere.
 •   – Persones treballadores de pimes.
 •   – Persones treballadores amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
 •   – Persones majors de 45 anys.

⚠ IMPORTANT: Per la reserva final de la plaça s'ha d'entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor.
 •   – Última nòmina (sencera), rebut d'autònom o DARDO.

Aquests documents serveixen per a que Pimec comprovi que A) l'alumne resideix a Catalunya, i B) l'empresa té activitat al territori català i aplica correctament la retenció per a Formació Professional.

NOTA: No hi ha cap plaça per a treballadors de l'Administració Pública.

Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Drets i Compromisos

Drets de l'alumnat d'aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

Temps fins inici

85Dies 05Hores 47Minuts 59Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació del Curs

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 28/02/23 al 11/05/23
  • Durada
   40 hores
  • Horari
   dimarts i dijous

   de 20:00 a 22:00

  • Modalitat
   Presencial
  • Ubicació
   Acadèmia Microdelta Soft

   c. Amèrica, 35 baixos

  • Formador/a
   Cristobal Sorribes

   Fotògraf professional i formador

  • Subvencionat per