• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

LA GESTIÓ DE VIDEOVISITES COMERCIALS

La gestió de videovisites comercials

Porta el teu negoci al següent nivell!

Amb aquest curs seràs capaç de realitzar l'adaptació necessària per poder gestionar les accions comercials no només físicament sinó també virtualment amb l'ús de videoconferències i altres eines digitals que estiguin a la teva disposició, especialment donada la situació propiciada per l'alerta sanitària del Covid-19. 

D'aquesta manera aquesta formació incidirà encara més en la teva especialització com a comercial.

Fitxa tècnica

Codi
FS2021-1145

Descripció
La gestió de videovisites comercials

Àmbit Sectorial
Comerç

Família Professional
Comerç i màrqueting

Àrea Professional
Màrqueting i Relacions públiques

Durada
20 hores

Modalitat
Subvencionat Virtual

Objectius

Objectiu general:

 • – L'objectiu d'aquesta acció formativa és formar els comercials i personal relacionat amb l'àmbit comercial perquè adquireixin noves habilitats que els permetin millorar les seves competències en l'exercici de les seves funcions mitjançant l'ús de les eines que les noves tecnologies ens ofereixen, especialment donada la situació propiciada per l'alerta sanitària de l'covid-19. Així, s'espera que la formació possibiliti realitzar l'adaptació necessària per poder gestionar les seves accions comercials no només físicament sinó també virtualment amb l'ús de videoconferències i altres eines digitals que estiguin a la seva disposició. D'aquesta manera aquesta formació incidirà encara més en la seva especialització com comercials.

Continguts del curs

 1. 1. Preparar la ment i preparar-la en positiu.
 2. 2. Gestionar les eines digitals.
 3. 3. Com aconseguir concertar una entrevista.
 4. 4. Estratègies telefòniques en vendes.
 5. 5. Superar els moments de crisi en la venda.
 6. 6. Com actuar en vendes amb entorns VUCA
 7. 7. Eines per al tancament de la venda.
 8. 8. Definir el tipus de client que podem trobar.
 9. 9. Fidelitzar el client en la distància.

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:
– Dones
– Persones amb discapacitat.
– Víctimes de violència de gènere.
– Treballadors de pimes.
– Treballadors amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
– Majors de 45 anys.

NOTA: No hi han places per a treballadors de l'Administració Pública.
Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Important: Per la reserva final de la plaça s'ha d'entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor
 •   – Última nòmina, rebut d'autònom o DARDO

Drets i Compromisos

Drets de l'alumnat d'aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

Temps fins inici

-449Dies -11Hores -17Minuts -11Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 12/09/22 al 17/10/22
  • Durada
   20 hores
  • Horari
   dilluns i dimecres

   de 20:00 a 22:00

  • Modalitat
   Virtual
  • Lloc
   Aula Virtual
  • Formador/a
   Mònica Ciuret

   Graduada en Treball Social. Coach i Pedagoga Sistèmica

  • Subvencionat per