• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

GESTIÓ DEL TEMPS

Gestió del temps

Aconsegueix els teus objectius!

Amb aquest curs aprendràs a identificar i aplicar les tècniques d’administració del temps per aconseguir els objectius.

Fitxa tècnica

Codi
FS2021-0266

Descripció
Gestió del temps

Àmbit Sectorial
Competències transversals

Família Professional
Administració i gestió

Àrea Professional
Gestió de la informació i la comunicació

Durada
20 hores

Modalitat
Subvencionat Presencial

Objectius

Objectiu general:

 • – Conèixer i aplicar les tècniques d’administració del temps per aconseguir els objectius.

Objectius específics:

 • – Comprendre què entenem exactament per temps.
 • – Conèixer les seves principals característiques.
 • – Diferenciar entre la gestió de les tasques i dels objectius.
 • – Conèixer per què es perd el temps.
 • – Conèixer els principals models d'organització i productivitat personal.
 • – Administrar el seu temps i energia de manera més efectiva.
 • – Organitzar el seu temps i el flux de treball.
 • – Cuidar el seu nivell d'energia, mantenint-lo alt per poder aplicar tot l’après.
 • – Determinar en quin tipus d'activitats emprea el seu temps.
 • – Actuar amb proactivitat.
 • – Dissenyar els seus objectius conscientment.
 • – Tenir algunes idees sobre com mantenir-se actualitzat.
 • – Identificar els principals lladres de temps que consumeixen les seves energies.
 • – Reflexionar sobre quins són els motius pels quals cauen en algun o varis d'aquests lladres de temps.
 • – Aprendre eines que els facilitin acabar amb ells.

Continguts del curs

 1. 1. Aproximació al concepte de temps
  1.1. Concepte de temps i mitologia
  1.2. Diferents interpretacions
 2. 2. Característiques del temps
 3. 3. El maneig del temps
  3.1. Manera rellotge vs manera brúixola
  3.2. Manera rellotge
  3.3. La tècnica pomodoro
  3.4. La Llei de Parkinson
  3.5. Entre nyap i perfeccionisme: la zona d'eficiència
  3.6. Manera brúixola
 4. 4. Causes de la pèrdua de temps
  4.1. Principals motius
  4.2. Creences sobre la gestió del temps
 5. 5. Organització i productivitat personal
  5.1. Evolució històrica
 6. 6. Els principals models de productivitat personal
  6.1. El model de productivitat de Bàrbara Berckhan
  6.2. El model de productivitat de David Allen
  6.3. El model de productivitat de Leo Babauta
 7. 7. Gestió del propi estat
  7.1. Canviar l'enfocament
  7.2. Cas d'estudi
  7.3. La forma com l'estrès afecta al rendiment
 8. 8. Un nou enfocament en la gestió del temps
  8.1. Canvi de paradigma
  8.2. Els set hàbits
  8.3. La Victòria privada. Els tres primers hàbits
  8.4. La Victòria pública
  8.5. Hàbit 7
 9. 9. Aportacions de Stephen Covey a la gestió del temps
  9.1. Proactivitat
  9.2. Començar amb una finalitat en ment
  9.3. Afilar la serra
  9.4. Primer el primer: tasques urgents i importants
  9.5. La matriu de la gestió del temps
  9.6. Ocupar-nos del que és important
 10. 10. Els lladres de temps
  10.1. Qüestions prèvies
  10.2. Cas d'estudi
 11. 11. Aprofitar els bioritmes personals
  11.1. La Teoria dels bioritmes
  11.2. Factors influents en els bioritmes diaris
  11.3. Imprevists
 12. 12. Visites, cridades, Emails
  12.1. Visites
  12.2. Cridades
  12.3. Emails
 13. 13. Reunions
  13.1. Preparar la reunió
  13.2. Algunes idees per a la reunió
 14. 14. Multitasca
 15. 15. Planificar i prioritzar
 16. 16. Tasques elefant i tasques ratolí
 17. 17. Procrastinació
  17.1. Concepte
  17.2. Motius interns
  17.3. Motius externs
 18. 18. Delegar
 19. 19. Les noves tecnologies: Facebook, Twitter, WhatsApp…
  19.1. Els nous lladres de temps
  19.2. Navegació inconscient
  19.3. Xarxes socials
  19.4. Blogs i notícies

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:
– Dones
– Persones amb discapacitat.
– Víctimes de violència de gènere.
– Treballadors de pimes.
– Treballadors amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
– Majors de 45 anys.

NOTA: Hi ha 1 plaça per a treballadors de l'Administració Pública.
Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Important: Per la reserva final de la plaça s'ha d'entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor
 •   – Última nòmina, rebut d'autònom o DARDO

Drets i Compromisos

Drets de l'alumnat d'aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Rebre, amb suficient antelació, la informació suficient sobre I' acció formativa: formació 100% subvencionada, requisits d’accés i procés de selecció, programa de l'especialitat, durada i calendari de les sessions, procés d’avaluació i perfil del formador.
2. Rebre informació sobre la certificació que s’obtindrà al finalitzar els curs: si és formació conduent a una certificació de fabricant o de sector, a un certificat de professionalitat o a un diploma d’assistència o aprofitament.
3. Accedir a un procés de selecció desenvolupat sota criteris d'igualtat i objectivitat.
4. Obtenir el certificat que acrediti la superació de les proves de competències clau, en el cas d'accions de Certificat de Professionalitat.

II. Durant la formació

1. Rebre la formació 100% subvencionada, sense cap cost afegit. Les taxes d'examen, en cas de certificacions oficials d'altres organismes o fabricants, no són subvencionables.
2. Rebre informació sobre l’organisme que subvenciona el curs, Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
3. Disposar del programa formatiu del curs on es detallin les dates d'inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
4. Ser informat amb suficient antelació de qualsevol canvi en el calendari de les sessions formatives.
5. Realitzar la formació en instal·lacions adequades i disposar deis mitjans i materials didàctics suficients pel correcte desenvolupament d'aquesta.
6. Ser informat sobre els ajuts o beques existents, així com del procediment per sol·licitar-los.
7. Ser avaluat sota criteris d'igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

1. Disposar del corresponent certificat d’aprofitament o assistència en un termini màxim de 2 mesos acabada la formació.
2. Per accions de certificat de professionalitat, rebre orientació i informació relacionada amb el procediment per sol·licitar l’acreditació parcial o total.
3. Rebre informació deis itineraris formatius disponibles existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

1. Retornar al centre de formació el document d’inscripció (Annex 1) correctament emplenat i signat, abans de l'inici de la formació, així com la copia del DNI o NIE i la documentació acreditativa de la seva situació laboral (nomina, rebut d’autònom o targeta de demandant d'ocupació no ocupat­DONO)
2. Aportar la documentació que acrediti el compliment deis requisits necessaris per accedir a la formació.
3. Si l'acció és conduent a un certificat de professionalitat, complir els requisits d'accés i/o realitzar i superar les proves de competències clau.

II. Durant la formació

1. Consensuar, amb la resta de participants, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l'acció formativa, per tal de garantir el correcte seguiment de les sessions.
2. Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d’assistència.
3. Complir amb les normes de conducta del centre de formació.
4. En el cas de la formació presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat.
5. Ser avaluats presencialment en el cas de realitzar certificats de professionalitat.
6. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya, bé sigui durant la formació o un cop finalitzada.
7. Denunciar situacions de discriminació (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació

1. Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que realitza el Consorci pera la Formació Continua de Catalunya un cop finalitzada la formació.
2. Emplenar el qüestionari de satisfacció.

Temps fins inici

-494Dies -22Hores -29Minuts -48Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 16/05/22 al 22/06/22
  • Durada
   20 hores
  • Horari
   dilluns i dimecres

   de 20:00 a 22:00

  • Modalitat
   Presencial
  • Lloc
   Seu de Pimec

   Av. Ràpita, 78 1º

  • Formador/a
   Juan Jose Mayor

   Psicòleg, Coach i Consultor d'empreses

  • Subvencionat per