• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS. NIVELL BÀSIC

Manipulador de productes fitosanitaris (bàsic)

Fitosanitaris Nivell Bàsic

Realitzant aquest curs subvencionat adquiriràs les competències professionals, necessàries i obligatòries, per comprar i aplicar productes fitosanitaris, d’acord amb la normativa de la Unió Europea, de l’Administració Central i de cadascuna de les Administracions Autonòmiques.

Fitxa tècnica

Codi
AGAU102-2016

Descripció
Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic

Àmbit Sectorial
Seguretat i salut laboral

Família Professional
Agrària

Àrea Professional
Agricultura

Durada
25 hores

Modalitat
Subvencionat presencial

Objectius

 • Adquirir les competències professionals, que són necessàries i obligatòries, per aplicar productes fitosanitaris d’acord amb la normativa de la unió europea, de l’administració central i de cadascuna de les administracions autonòmiques.

DECRET 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal.

Continguts del curs

1. Plagues (inclou les malalties i les males herbes) dels cultius: classificació i descripció.
2. Productes fitosanitaris
2.1. classificació i descripció.
2.2. Importància i contingut de les etiquetes i de les fitxes de dades de seguretat: classificació i etiquetatge.
2.3. Pictogrames, paraules d’advertiment, frases de risc o indicacions de perill, consells de prudència, símptomes d’intoxicació i recomanacions per a l’usuari.
2.4. Casos pràctics.
3. Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris per al medi ambient.
3.1. Mesures per reduir aquests riscos, incloent mesures d’emergència en cas de contaminacions accidentals.
3.2. Bones pràctiques ambientals amb relació a la preservació dels recursos naturals, biodiversitat, flora i fauna.
3.3. Eliminació d’envasos buits.
3.4. Casos pràctics.
4. Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones
4.1. Riscos per al consumidor o consumidora per residus de productes fitosanitaris. Manera d’evitar-los i mesures d’emergència en cas de contaminacions accidentals.
4.2. Riscos per a la població en general.
4.3. Riscos per a l’aplicador o aplicadora: intoxicacions i altres efectes sobre la salut. Pràctiques de primers auxilis.
4.4. Estructures de vigilància sanitària i disponibilitat d’accés per informar sobre qualsevol incident o sospita d’incident.
5. Mesures per reduir els riscos sobre la salut: nivells d’exposició de l’operari o operària.
5.1. Possibles riscos derivats de fer mescles de productes.
5.2. Mesures preventives i de protecció de l’aplicador o aplicadora.
5.3. Equips de protecció individual (EPI)
6. Pràctiques d’identificació i utilització d’EPI.
7. Seqüència correcta durant el transport, emmagatzematge i manipulació dels productes fitosanitaris.
8. Mètodes de control de plagues, malalties i males herbes incloent els mètodes alternatius.
8.1. Tractaments fitosanitaris.
8.2. Preparació, mescla i aplicació.
9. Mètodes d’aplicació de productes fitosanitaris.
9.1. Factors a tenir en compte per a una aplicació eficient i correcta.
10. Equips d’aplicació: descripció i funcionament.
11. Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips.
12. Pràctiques d’aplicació de tractament fitosanitari.
13. Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscos laborals.
14. Mètodes per identificar els productes fitosanitaris il·legals i riscos associats al seu ús.
14.1. Infraccions, sancions i delictes.
15. Guies de pràctiques correctes d’higiene.

Requisits d'accès

 • – DNI en vigor
 • – Última nòmina, rebut d’autònom o DARDO

Temps fins inici

-713Dies -2Hores -7Minuts -1Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da  IMPORTANT Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació del Curs

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 25/03/19 al 15/04/19

   [25 hores]

  • Durada
  • Horari
   dilluns, dimarts i dijous

   de 19:00 a 22:00

  • Modalitat
  • Ubicació
   Acadèmia Microdelta Soft

   c. Amèrica, 35 baixos

  • Formador/a
  • Subvencionat per