• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

NÒMINES I SS NIVELL 2

Nòmines i SS Nivell 2

Aprofundeix en l’administració de personal (2)

Amb el curs Nòmines i Seguretat Social 2 acabaràs de veure i practicar tots els conceptes de Recursos Humans i Seguretat Social per, en definitiva, dominar al complet els tràmits i gestions administratives.

Fitxa tècnica

Codi
ADGD131-2016

Descripció
Nòmines i SS Nivell 2

Àmbit Sectorial
Gestió comptable, econòmica, financera i de RRHH

Família Professional
Administració i gestió

Àrea Professional
Administració i auditoria

Durada
30 hores

Modalitat
Subvencionat presencial

Objectius

 • – Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals mes rellevants.
 • – Desenvolupar l’ activitat laboral en el àmbit de la gestió administrativa.
 • – Dominar la confecció de tramitar nòmines.
 • – Reconèixer els elements clau del full salarial i efectuar els processos de càlcul i tràmits adequats.
 • – Efectuar els procediments relatius a les obligacions amb la seguretat social i hisenda derivats de la relació laboral, complimentant i tramitant correctament tota la documentació.
 • – Analitzar les modalitats contractuals i la seva utilització.
 • – Conèixer tots els element relacionats amb la gestió de nomines i seguretat social i la seva documentació associada.

Continguts del curs

1. Gestió laboral
1.1. La gestió laboral que es?
1.2. Parts essencials de la gestió laboral
2. Règim general de la seguretat social
2.1. Què és el règim general de la seguretat social?
2.2. Característiques del Regim general de la seguretat social
2.3. Exclusions del regim general
3. Inscripció de l’empresa en la seguretat social. mútues patronals. llibres obligatoris
3.1. Inscripció de les empreses a la seguretat social passos a seguir
3.2. La mútues patronals, característiques i funcions
3.3. Els compliment de les empreses els llibres
4. El règim especial dels treballadors autònoms
4.1. Què és el regim general d’autònom
4.2. Cotitzacions al regim d’autònoms
4.3. Estatut dels autònoms: característiques en quant a les prestacions
5. Llibres obligatoris
5.1. El compliment de la norma en quant els llibres
6. El calendari laboral
6.1. Què és el calendari laboral
6.2. Especificacions i característiques del calendari laboral
7. La contractació de treballadors
7.1. Tipus de contractes
7.2. Contractes de durada indefinida
7.3. Contractes de temps determinat
7.4. Contractes formatius
7.5. Contractes a temps parcial
7.6. Altres modalitats contractuals
8. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes
8.1. Mecanisme d’altes, gestió i documentació per el alta
8.2. Les baixes i els seus motius
9. Suspensió i extinció de la relació contractual. Acomiadaments
9.1. Suspensió característiques i efectes

Requisits d'accès

 • – DNI en vigor
 • – Última nòmina, rebut d’autònom o DARDO

Temps fins inici

-436Dies -11Hores -8Minuts -39Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da  (NOTA) Tots els nostres cursos tenen places limitades i per ordre d'inscripció.

  Informació del Curs

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 17/09/19 al 21/10/19

   [30 hores]

  • Horari
   dilluns, dimarts i dijous

   de 20:00 a 22:00

  • Ubicació
   Acadèmia Microdelta Soft

   c. Amèrica, 35 baixos

  • Subvencionat per