• Correu Electrònic

    info@microdeltasoft.com

  • Direcció

    c. Amèrica 35-37 d'Amposta

OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS

ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Acredita't com Expert en Serveis Administratius generals

Tota empresa, gran o petita, necessita una persona encarregada de les tasques administratives: organització i arxiu de documentació, atenció a clients i proveïdors, confecció de comunicacions, organització empresarial i de recursos humans, etc…

Prepara’t per a un dels llocs de feina amb més demanada amb aquest Certificat de Professionalitat, totalment subvencionat i homologat i amb classes presencials.

Objectius

  • – Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes.
  • – Realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.
  • – Obtenir i processar informació en un ordinador, utilitzant les funcions bàsiques de les aplicacions informàtiques d'oficina i dels serveis i els protocols propis d'una xarxa Intranet/Internet: world wide web, correu electrònic, videoconferències, fòrums de discussió i xerrades.

Fitxa tècnica

Codi
ADGG0408

Descripció
Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Família professional
Administració i Gestió

Àrea professional
Gestió de la informació i comunicació

Durada
470 hores + 25 hores (FCOI02)

Certificat de Professionalitat
Nivell 1

Modalitat
Subvencionat presencial

Continguts del curs

  • FCOI02: Alfabetització informàtica: informàtica i Internet (40 hores).
  • MF0969_1: Tècniques administratives bàsiques d'oficina (150 hores).
    •      UF0517: Organització empresarial i de recursos humans (30 hores).
    •      UF0518: Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria en l'empresa (30 hores).
    •      UF0519: Gestió auxiliar de documentació economicoadministrativa i comercial (90 hores).
  • MF0970_1: Operacions bàsiques de comunicació (120 hores).
    •      UF0520: Comunicació en les relacions professionals (50 hores).
    •      UF0521: Comunicació oral i escrita en l'empresa (70 hores).
  • MF0971_1: (Transversal) Reproducció i arxiu (120 hores).
    •      UF0513: Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic (60 hores).
    •      UF0514: Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic (60 hores).
  • FCO: Formació complementària (40 hores).
  • MP0112: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals (40 hores).

Llocs de treball relacionats

  • – Operadors/ores de central telefònica
  • – Teleoperadors/ores
  • – Recepcionistes-telefonistes en oficines, en general.
  • – Empleats/ades de finestreta de correus.
  • – Classificadors/ores-repartidors/ores de correspondència.
  • – Ordenances.
  • – Taquillers/Taquilleres.
  • – Auxiliar de serveis generals.
  • – Auxiliar d'oficina.
  • – Auxiliar d'arxiu.
  • – Auxiliar d'informació.

Requisits d'accès

  • – DNI en vigor
  • – Últim DARDO
  • – Currículum Vitae actualitzat

Temps fins inici

45Dies 06Hores 25Minuts 29Segons

Formulari de pre-inscripció
    Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da    IMPORTANT
    • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

    Informació del Curs

    • Dirigit a
      Desocupats
    • Dates
      del 19/01/23 al 10/07/23
    • Durada
      495 hores
    • Horari
      de dilluns a divendres

      de 09:00 a 13:30

    • Modalitat
      Presencial
    • Ubicació
      Acadèmia Microdelta Soft

      c. Amèrica, 35 baixos

    • Formador/a
      Marta Sans
    • Subvencionat per