• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

PERSONAL BRANDING (online)

Personal Branding (online)

Marca la diferència!

Per poder crear la teva Marca Personal, el primer és saber qui ets, descobrir el teu valor i saber el que et fa diferent. Per a això pots utilitzar eines que t’ajudin a determinar quins són els teus punts forts i els teus punts febles, així com les amenaces i fortaleses presents en l’entorn en què et mous. També es requereixen uns valors o principis en què basar-te, importants per a tu, el coratge per donar-los a conèixer i la rellevància perquè siguin útils als altres.

Per ser elegit, marca la diferència, fes-te visible i mostra el que vals des de la teva pròpia autenticitat. Quan et busquin en lloc de buscar tu, quan t’hagis fet imprescindible i quan realment aportis valor als altres, hauràs generat una bona Marca Personal.

Fitxa tècnica

Codi
FC01ADG11730

Descripció
Personal Branding

Àmbit Sectorial
Altres accions formatives de caràcter transversal

Família Professional
Administració i gestió

Àrea Professional
Consultoria empresarial

Durada
30 hores

Modalitat
Teleformació

Objectius

 • – Conèixer els diferents models de marca personal que millor s’adaptin a un mateix i a la seva organització.
 • – Dominar el QCIP (Quadre de Comandament Integral Personal) per una bona implantació del PDAD ( Planificar- Desplegar- Actuar- Desafiar).
 • – Analitzar l’evolució del mercat en marques per l’autoaprenentatge i millora de la reputació.
 • – Conèixer les eines bàsiques en creació i gestió de marca personal i empresarial en  productes o serveis.
 • – Identificar les claus per la diferenciació i singularitat de la pròpia marca: competència d’aprendre a aprendre, competència d’autonomia i iniciativa personal i competència social.

Continguts del curs

1. Business brand & Personal brand.
1.1. Concepte i evolució de les marques.
1.2. Casos d’èxit i fracàs.
1.3. Tendències en els mercats.
1.4. Missió, valors i rols de les marques.

2. Eines per construir una marca corporativa.
2.1. Claus per a la singularitat i diferenciació.
2.2. Factors de generació de confiança.
2.3. Neuro – màrqueting – De les eines tradicionals a les eines 2.0.

3. Estratègia de màrqueting digital en les marques".
3.1.Pla d’acció. De l’I+D al CDC (connectem, desenvolupem, compartim).
3.2.Mercadologia.
3.3. Responsabilitat, valors i objectius.
3.4. Creativitat.
3.5. Anàlisi de la competència.

4. Personal Branding.
4.1. DAFO personal.
4.2. Creació del QCIP.
4.3. Implantació del PDAD.
4.4. Branding estratègic.
4.5. Personal Branding i mercat laboral.

Requisits d'accès

 • – DNI en vigor
 • – Última nòmina, rebut d’autònom o DARDO

Temps fins inici

-1082Dies -22Hores -3Minuts -53Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 05/10/20 al 25/11/20

   [30 hores]

  • Durada
  • Horari
   Lliure + tutories dilluns i dijous

   de 20:30 a 21:30

  • Modalitat
  • Lloc
   En línia
  • Formador/a
  • Subvencionat per