• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Prevenció de Riscos Laborals

Nou curs subvencionat!

Gràcies a aquest nou curs subvencionat per treballadors, autònoms i desocupats, podràs adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de cada nivell de la PRL. (determinat pel Reial Decret 39/1997 de 17 de Gener, pel que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció en el seu Annex IV)

Fitxa tècnica

Codi
FCOS121-2016

Descripció
Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa)

Àmbit Sectorial
Seguretat i salut laboral

Família Professional
Formació complementària

Àrea Professional
Seguretat i salut laboral

Durada
30 hores

Modalitat
Subvencioat presencial

Objectius

 • – Identificar els conceptes bàsic sobre els aspectes de seguretat i salut en el treball.
  – Conèixer els marc normatiu general en matèria de prevenció de riscos.
  – Diferenciar entre accident de treball i malaltia professional.
  – Classificar els diferents riscos general en funció de la seva naturalesa.
  – Conèixer els principals recursos relacionats amb el serveis de prevenció.
  – Conèixer les primeres actuacions de socors relacionades amb una emergència.

Continguts del curs

1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
1.1. El treball i la salut: Els riscos professionals. Factors de risc
1.2. Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball
1.3. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria
2. Riscos generals i la seva prevenció
2.1. Riscos lligats a les condicions de seguretat
2.2. Riscos lligats a l’entorn laboral
2.3. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral
2.4. Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual
2.5. Plans d’emergència i evacuació
2.6. El control de la salut dels treballadors
3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l’activitat de l’empresa
4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos
4.1. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball
4.2. Organització del treball preventiu: «rutines» bàsiques
4.3. Documentació: recollida, elaboració i arxiu
5. Primers auxilis

Requisits d'accès

 • – DNI en vigor
 • – Última nòmina, rebut d’autònom o DARDO

Temps fins inici

-19697Dies -6Hores -59Minuts -46Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  (NOTA) Tots els nostres cursos tenen places limitades i per ordre d'inscripció.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 09/09/19 al 14/10/19

   [30 hores]

  • Durada
  • Horari
   dilluns, dimarts i dijous

   de 20:00 a 22:00

  • Modalitat
  • Lloc
   Acadèmia Microdelta Soft

   c. Amèrica, 35 baixos

  • Formador/a
  • Subvencionat per