• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

PRL + GESTIÓ PRL A L'EMPRESA

PRL+Gestio de la PRL a l’empresa

Curs complet de PREVENCIÓ 60H!

Amb aquest curs podràs acreditar tant el Mòdul Bàsic de PRL (30h) com el de Gestió de PRL a l’empresa, de forma presencial i totalment subvencionada.

Suma dos acreditacions al teu currículum i converteix-te en imprescindible a qualsevol empresa!

Objectius

 • – Identificar els conceptes bàsic sobre els aspectes de seguretat i salut en el treball.
 • – Conèixer els marc normatiu general en matèria de prevenció de riscos.
 • – Diferenciar entre accident de treball i malaltia professional.
 • – Classificar els diferents riscos general en funció de la seva naturalesa.
 • – Conèixer els principals recursos relacionats amb el serveis de prevenció.
 • – Conèixer les primeres actuacions de socors relacionades amb una emergència.
 • – Adquirir i desenvolupar els coneixements, habilitats i aptituds necessaris per poder gestionar la prevenció de riscos laborals a l’empresa.
 • – Proporcionar als delegats els coneixements teòrics i pràctics per treure el major profit de les seves qualitats com a gestor de la prevenció de riscos laborals en el seu àmbit de desenvolupament.

Continguts del curs

BÀSIC:
1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
1.1. El treball i la salut: Els riscos professionals. Factors de risc
1.2. Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball
1.3. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria
2. Riscos generals i la seva prevenció
2.1. Riscos lligats a les condicions de seguretat
2.2. Riscos lligats a l’entorn laboral
2.3. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral
2.4. Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual
2.5. Plans d’emergència i evacuació
2.6. El control de la salut dels treballadors
3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l’activitat de l’empresa
4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos
4.1. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball
4.2. Organització del treball preventiu: «rutines» bàsiques
4.3. Documentació: recollida, elaboració i arxiu
5. Primers auxilis

GESTIÓ:
1. Òrgans de representació
1.1. Delegats de prevenció
1.2. Comitè de seguretat i salut
2. Serveis de prevenció
2.1. El servei propi
2.2. El servei aliè
2.3. El servei mancomunat
2.4. Treballadors designats
3. El paper de l’ITSS en la prevenció
3.1. Actuacions de la ITSS en prevenció
4. Les mútues
4.1. Actuacions de les mútues en l’empresa
5. Els Accidents de treball i les malalties professionals
5.1. Accidents de treball
5.2. Malalties professionals
5.3. Investigació d’accidents
6. Òrgans de resolucions de conflictes
6.1. TLC
6.2. ITSS
6.3. Conciliació judicial
7. Eines per la gestió de la prevenció
7.1. Gestionar la PRL en l’empresa
7.2. Participació en el procés d’intervenció
7.3. Pla d’acció.

Requisits d'accès

 • – DNI en vigor
 • – Última nòmina, rebut d’autònom o DARDO

Temps fins inici

-1475Dies -8Hores -29Minuts -7Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors i Autònoms (preferiblement)
  • Dates
   del 09/09/19 al 19/11/19

   [60 hores]

  • Durada
  • Horari
   dilluns, dimarts i dijous

   de 20:00 a 22:00

  • Modalitat
  • Lloc
   Seu de Pimec

   Av. de la Ràpita, 78 1º

  • Formador/a
  • Subvencionat per