• Correu Electrònic

  info@microdeltasoft.com

 • Direcció

  c. Amèrica 35-37 d'Amposta

SALUT I EXERCICI FÍSIC PER L’ESQUENA

Salut i exercici físic per l’esquena

Aprèn a corregir i mitigar el mal d'esquena!

Entre un 80-90% de les persones pateixen almenys un episodi de mal d'esquena al llarg de la seva vida. És una de les consultes més freqüents en atenció primària i una de les principals causes de discapacitat a nivell mundial. Lumbàlgia, ciàtica, cervicàlgia, etc. són moltes les afeccions que engloben el mal d'esquena i diverses les causes que el poden provocar.

Aquest curs ofereix un ampli material teoricopràctic actualitzat sobre el mal d’esquena tant a nivell preventiu com rehabilitador. Es tracta d´un recorregut des l´anatomia de la columna vertebral i les patologies associades fins als aspectes psicològics que poden influir en el seu desenvolupament, una gran varietat de tècniques i tractaments d´aplicació juntament amb recomanacions i mesures de higiene postural per a aquest problema amb l'objectiu que el professional sanitari pugui fer una intervenció adequada i alleujar o posar fi al mal d'esquena.

Fitxa tècnica

Codi
SSCB108

Descripció
Salut i exercici físic per l'esquena

Àmbit Sectorial
Sanitat, afers socials i serveis a lespersones

Família Professional
Serveis socioculturals i a la comunitat

Àrea Professional
Activitats culturals i recreatives

Durada
20 hores

Modalitat
Subvencionat Presencial

Objectius

Objectius generals:

 • – Coneixement i importància de la columna i l’esquena per treballar amb seguretat, efectivitat i sense risc de lesió.
 • – Aprofundir en els principis d’activitat física i els seus procediments, i adquirir la capacitat per dissenyar, modificar i adaptar programes.

Continguts del curs

1. Dolor d’esquena: de la prevenció al desentrenament.
1.1 Marc teòric. On som?
1.2. Professionals de l’activitat física: diagnosticar i prescriure.
1.3. Exercici físic i evidència científica.

2. Fisiopatologia lumbar.
2.1. Tipus.
2.1.1. Nomenclatura.

3. La columna vertebral.
3.1. Unitat funcional UFC.
3.1.1. Zona neutra.
3.1.2. Zona elàstica.
3.1.3. Rang funcional de moviment.

4. Mobilitat i estabilitat.
4.1. Subsistemes passiu, actiu i de control.

5. Estrès i tolerància.
5.1. Marc pràctic. Entrenem o desentrenem?
5.1.1. Objectius.
5.1.2. Selecció d’exercicis.
5.1.3. Organització.
5.1.4. Programació.

Requisits d'accès

Tindran prioritat de plaça al curs els treballadors i autònoms de Catalunya que pertanyin com a mínim a 1 dels següents col·lectius prioritaris:

 •   – Dones
 •   – Persones amb discapacitat.
 •   – Víctimes de violència de gènere.
 •   – Persones treballadores de pimes.
 •   – Persones treballadores amb baixa qualificació (grups de cotització: 6, 7, 9 i 10).
 •   – Persones majors de 45 anys.

⚠ IMPORTANT: Per la reserva final de la plaça s'ha d'entregar, quan es demani, la següent documentació:

 •   – DNI en vigor.
 •   – Última nòmina (sencera), rebut d'autònom o DARDO.

Aquests documents serveixen per a que Pimec comprovi que A) l'alumne resideix a Catalunya, i B) l'empresa té activitat al territori català i aplica correctament la retenció per a Formació Professional.

NOTA: No hi ha places per a treballadors de l'Administració Pública.

Recorda que aquesta formació NO és bonificada, està subvencionada i és completament subvencionada.

Drets i Compromisos

Drets de l'alumnat d'aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

Rebre informació prèvia sobre:
- Formació 100% subvencionada, sense cap cost (les taxes d’examen, en cas de certificacions oficials d’altres organismes o fabricants, no són subvencionables).
- Ajuts o beques existents, requisits per ser-ne beneficiàri, així com del procediment per sol·licitar-los.
- Requisits d´accés i procés de selecció, desenvolupat sota criteris d´igualtat i objectivitat.
- Programa de l’especialitat formativa, calendari, durada, metodologia d'avaluació i el perfil de la persona formadora.
- Diploma/certificat que es pot obtenir al finalitzar la formació, d'assistència o d'aprofitament.

II. Durant la formació

Rebre:
- Informació sobre l'organisme que subvenciona el curs i les característiques de la convocatòria, així com de les possibles actuacions de seguiment que aquest pugui realitzar in situ o ex post.
- El programa formatiu del curs on es detallin les dates d’inici i final, el contingut i el calendari de les sessions.
- Qualsevol canvi en el calendari de les sessions programades, si s'escau.
- El mitjans i materials didàctics suficients per al correcte desenvolupament de l'especialitat.
- El procés d´avaluació i la seva programació, sota criteris d´igualtat i objectivitat.

III. Acabada la formació

Disposar:
- Del certificat d´aprofitament o assistència en un termini màxim dos mesos acabada la formació.
- De la informació dels itineraris formatius existents.

Compromisos adquirits al participar en aquesta oferta formativa:

I. Abans d'iniciar la formació

Aportar la documentació que acrediti el compliment dels requisits necessaris per accedir a la formació i facilitar al centre de formació els documents següents:
- Document d' inscripció emplenat i signat (Annex1)
- Documentació acreditativa de la seva situació laboral (capçalera de la nòmina, vida laboral, certificat d'empresa, rebut d'autònoms o document acreditatiu de la situació de demandant d'ocupació no ocupat_DONO).

II. Durant la formació


- Consensuar, amb la resta de persones participants i formadores, en quina de les llengües oficials de Catalunya es desenvoluparà l’especialitat formativa.
- Assistir a les sessions respectant els horaris i signar diàriament el control d´assistència. Tanmateix en les sessions d'aula virtual, la persona participant ha d'estar present i mantenir la càmera oberta durant la sessió, amb l'objectiu de facilitar la comunicació síncrona i bidireccional.
- En les modalitats presencial o aula virtual assistir, com a mínim, al 75% de les hores del curs per tal de poder ser avaluat. Per a la modalitat teleformació els controls d’assistència es substitueixen pels controls d’aprenentatge.
- Informar al centre en cas d’abandonament o baixa de la formació, així com els seus motius.
- Complir amb les normes de conducta del centre de formació i amb les mesures sanitàries Covid-19.
- Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control.
- Denunciar situacions de discriminació. (https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/lgtbi/)

III. Acabada la formació


- Emplenar el qüestionari de satisfacció.
- Col·laborar en les possibles actuacions de seguiment i control que es realitzin un cop finalitzada la formació.

Formació Professional Contínua

Les persones treballadores tenen diferents opcions per formar-se al llarg de la seva vida professional i anar construint, adaptant, millorant o canviant el seu perfil professional.

La formació contínua per a persones treballadores ocupades té per objectiu oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal.

L'oferta formativa ha d'atendre les necessitats no cobertes per la formació programada per les empreses i s'ha de desenvolupar de manera complementària a aquesta mitjançant programes de formació que incloguin accions formatives que responguin a necessitats de caràcter tant sectorial com transversal, així com, les específiques de les persones treballadores del règim d'autònoms i de l'economia social. També ha de facilitar l'obtenció de certificats de professionalitat i del reconeixement efectiu de les competències adquirides per l’experiència laboral.

Per aquest motiu, el Consorci per la Formació Contínua de Catalunya impulsa i gestiona programes de formació formal (incloent accions formatives de Certificat de Professionalitat que qualifiquen i serveixen com a passarel·la al món educatiu), i també formació no formal incloent accions formatives orientades i especifiques dels diversos sectors productius i aquelles que són de caràcter transversal.

Temps fins inici

-108Dies -21Hores -22Minuts -11Segons

Formulari de pre-inscripció
  Treballador/aAutònom/aOrganisme PúblicDesocupat/da
  IMPORTANT
  • Aquest és un formulari de pre-inscripció. L'adjudicació final de la plaça ve lligada a l'entrega de la documentació sol·licitada.

  Informació

  • Dirigit a
   Treballadors, Autònoms i Desocupats
  • Dates
   del 06/06/23 al 06/07/23
  • Durada
   20 hores
  • Horari
   dimarts i dijous

   de 20:00 a 22:00

  • Modalitat
   Presencial
  • Lloc
   Seu de Pimec

   Av. de la Ràpita, 78 1º

  • Formador/a
   Mònica Casanova

   Formadora de ioga, mindfulness, etc...

  • Subvencionat per